مرکز فروش تخمه آفتابگردان

خرید تخمه آفتابگردان شمشیری

مرکز فروش تخمه آفتابگردان خام

تخمه آفتابگردان خام امروزه در دو نوع سیاه و دور سفید تقریبا در تمامی مراکز فروش موجود می باشد که البته کیفیت همه آنها یکسان نمی باشد. در مرکز فروش تخمه آفتابگرد

بیشتر بخوانید