فروش کیلویی تخمه آفتابگردان

فروش کیلویی تخمه آفتابگردان برشته

تخمه آفتابگردان ارزان شناخته شده است، یک دانه مناسب با قیمت ارزان که می تواند نیاز بسیاری از طبقات را برآورده کند، دانه آفتابگردان به صورت خام و به صورت دانه ها

بیشتر بخوانید