فروش مستقیم تخمه کدو گوشتی

فروش مستقیم تخمه کدو گوشتی باکیفیت

تخمه کدو گوشتی باکیفیت یکی از تخمه های خوشمزه ای است که وجودش بسیار مهم و تاثیرگذار است. این تخمه رنگ سفید دارد و همان تخمه های خوشمزه ای است که در عید می خورید

بیشتر بخوانید