فروشنده تخمه کدو ریز

فروشنده تخمه کدو ریز مشهدی

دانه کدو مشهدی یک دانه خوراکی است که به طور معمول برای مصرف بو داده می شود و یا با نمک و برخی مواد دیگر مزه دار می کنند. این خوراکی خوشمزه به عنوان یک میان وعده

بیشتر بخوانید