عرضه کننده تخمه آفتابگردان

عرضه کننده تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی

تخمه آفتابگردان شهرستان خوی از پر فروش ترین تخمه های سال به شمار می آیند . شهرستان خوی یکی از کانون های عرضه کننده و پرورش تخمه آفتابگردان به شمار می آید که به

بیشتر بخوانید