عرضه تخمه کدو

عرضه تخمه کدو گوشتی دو آتشه

عرضه تخمه کدو گوشتی دو آتشه به دو صورت فله و بسته بندی شده به طور قابل توجه ای افزایش یافته است چون این نوع محصول کیفیت و طعم بی نظیری دارد. تخمه کدو دو آتیشه گ

بیشتر بخوانید