خرید عمده تخمه

خرید عمده تخمه کدو خوی

در مناطق مختلفی از کشورمان شرایط برای رشد و تولید تخم کدو فراهم می باشد و از این موارد می توان به شهرستان خوی اشاره کرد که بهترین نوع محصولات را آماده فروش می ک

بیشتر بخوانید