تولید کننده تخمه روغنی

تولید کننده تخمه آفتابگردان روغنی آجیلی

تولید کننده آفتابگردان روغنی آجیلی  محصول خود را با استفاده از بهترین نوع بذر به بار می آورد و در بازار در اختیار مشتریان قرار می دهد. بذری که برای کاشت تخ

بیشتر بخوانید