تخمه کدو گوشتی دو آتشه

توزیع کننده تخمه کدو گوشتی دو آتشه

تخمه کدو گوشتی یکی از بهترین خوراکی و خشکبارهای هستند که در سطح زیادی در کشور کاشته می شوند. کدو های که دارای تخمه هستند در مدل های متنوعی پرورش می یابند که نوع

بیشتر بخوانید